FAQ

Rozšířená odpovědnost výrobce (EPR) je politika ochrany životního prostředí, která činí stranu, která jako první umístí výrobek podléhající požadavkům EPR v zemi, odpovědnou za za celý životní cyklus výrobků, které uvádí na trh. Od jejich návrhu až do konce životnosti (včetně sběru a zpětného odběru odpadu). Podle předpisů EPR musí povinné subjekty zmírňovat dopady svých výrobků na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobku.

Upozorňujeme, že producent není ekvivalentem výrobce. Producent je strana, která jako první umístí produkt podléhající požadavkům EPR na trh v zemi (Francie nebo Německo). 

Kdy jsem považován za producenta? 

  1. Pokud vyrábíte produkt podléhající požadavkům EPR v dané zemi.
  2. Pokud do země dovážíte produkt podléhající požadavkům EPR.
  3. Pokud v dané zemi prodáváte produkt podléhající požadavkům EPR a nemáte v dané zemi sídlo.

Počínaje rokem 2022, pokud prodáváte ve Francii nebo v Německu, budou provozovatelé marketplace ze zákona nuceni potvrdit, že v zemi, ve které prodáváte, dodržujete EPR. Marketplace proto ověří vaše registrační number/numbers EPR.

Pokud vašemu marketplace neprokážete dodržování požadavků EPR , můžete očekávat následující akce. 

Německo: Marketplace bude mít povinnost pozastavit vaše nevyhovující listingy spadající pod určené EPR produkt kategorie:

Packaging: všechny listingy od 1. července 2022

Elektrická a elektronická zařízení (EEE): všechny listingy spadající pod EEE od 1. ledna 2023. 

Francie: Pokud na Marketplace prodáváte produkty spadající pod EPR zákazníkům s dodací adresou ve Francii, ale neposkytnete svému Marketplace platné registrační number/numbers EPR odpovídajícím kategoriim vašich produktů, marketplace zaplatí odpovídající částku kvalifikovaným Producer Responsibility Organization(s) (PRO) a vymůže si danou částku od vás + zaplatíte vyšší poplatky z prodaného zboží. Ve většině případů se vyplatí EPR registrovat napřímo, tak abyste se vyhnuli vyšším poplatkům Amazonu.

Pokud jste producentem produktů v rozsahu požadavků EPR, budete povinni poskytnout své registrační number/numbers vašemu Marketplace.

Pokud jste producentem a nemáte registrační number/numbers EPR, musíte se zaregistrovat. 

Pokud nejste výrobcem, ale prodáváte produkt/produkty podléhající požadavkům EPR, musíte získat příslušná registrační number/numbers EPR od svého dodavatele a poskytnout svému Marketplace.

Pokud nejste výrobce, ale nemůžete získat příslušná registrační number/numbers EPR od svého dodavatele, musíte se zaregistrovat a poskytnout svému Marketplace vlastní registrační number/numbers EPR.

Na níže uvedené kategorie produktů, se vztahují povinnosti EPR (pro Francii a Německo), pro které musíte na svém Marketplace poskytnout registrační number/numbers EPR

 

EPR Kategorie

Francie

Německo

1

Balící materiál

*

*

2

Elektrické a elektronické zařízení (EEE)

*

*

3

Baterie

*

*

4

Nábytek

*

 

5

Pneumatiky

*

 

6

Papír

*

 

7

Textilie

*

 

8

Chemikálie

*

 

9

Lékařské piercingové zařízení pro samoléčbu

*

 

Pokud jste producentem nebo se potřebujete zaregistrovat, protože nemůžete získat príslušné EPR number/numbers od vašeho dodavatele, postupujte podle tohoto popisu kroků, které musíte podniknout, abyste dodrželi EPR.

Krok 1: Registrace

Registrace je jednorázový proces k získání registračních čísel EPR potřebných k prokázání dodržení požadavků EPR. Jakmile obdržím registrační number/numbers EPR, budete je muset předat svému Marketplace jako důkaz dodržení požadavků EPR.

Krok 2: Prohlášení a hlášení

Musíte deklarovat své prodeje (produktů zahrnutých do různých kategorii EPR) příslušné Producer Responsibility Organization (PRO) za příslušné vykazované období.

Krok 3: Platba

Musíte platit ekologické příspěvky příslušné Producer Responsibility Organization (PRO). Ekologické příspěvky jsou definovány PRO organizacemi v závislosti na kategorii produktů EPR a typu zařízení (např. lednička, dětské oblečení, židle) atributech produktu (např. obalový materiál) a počtu nebo hmotnosti prodaných jednotek.

Ano pokud jste již zaregistroval všechny produkty spadající do EPR měli byste svému Marketplace poskytnout svá registrační EPR čísla.

Ano. Marketplace musí potvrdit, že všichni prodejci jsou v souladu s EPR bez ohledu na způsob dopravy.

Než bude výrobek zalistován ve Francii nebo v Německu, musí se producent ujistit, že je dokončen proces registrace EPR a že obdržel registrační number/numbers EPR pro všechny příslušné kategorie výrobků.

Ano. Pro každou zemi existují různé registrační požadavky, procesy a autorizované orgány.

Prohlášení a platby příspěvků EPR se provádějí měsíčně, čtvrtletně nebo ročně, v závislosti na kategorii EPR a na Producer Responsibility Organisation (PRO) v každé zemi.