Amazon hledá nové způsoby jak omezit množství použitých obalů

Snížení množství použitých obalů, či použití snadno recyklovatelných materiálů. To jsou způsoby, jakým chce Amazon změnit způsob balení zásilek pro dobro spotřebitelů i planety.

Otázka obalů a způsobu zabalení zboží pořízeného přes Amazon byla vždy pro koncové zákazníky důležitá. Zákazníci chtějí své objednávky obdržet v kvalitním obalu, který bude velikostí úměrný zakoupenému zboží, ochrání ho před poškozením a které bude snadno recyklovatelný. Amazonu záleží na tom, aby použité obaly tyto potřeby splňovaly. Tým vědců a dalších odborníků se neustále snaží vymýšlet nové způsoby balení a zkoumá použití nových materiálů.

Nejběžnější materiály používané k balení zůstaly po celá desetiletí stejné – od papíru a plastu po hliník a sklo. Stejně jako většina ostatních prodejců, Amazon využívá pro přepravu produktů různé typy balení, aby se optimalizovala vysoká odolnost, nízká hmotnost a správná velikost, včetně obalů na bázi papíru, jako jsou krabice a obálky – a plastů, jako jsou plastové obaly a pytle. Mnoho prodejců začalo používat pro některé zásilky plasty, protože jsou lehké, voděodolné a umožňují použití menšího množství materiálu. A protože jsou lehké a kompaktní, plastové obaly obecně vedly ke snížení uhlíkových emisí.

Jednou z priorit bylo zcela eliminovat dodatečné balení od Amazonu. Během posledních několika let se inovovalo a investovalo do technologií, procesů a materiálů, které pomohly snížit hmotnost obalů na zásilku o 38% a od roku 2015 předešly spotřebě více než 1,5 milionu tun obalových materiálů, a to navzdory podstatnému navýšení počtu odeslaných zásilek. I během rychlého nárůstu objednávek během pandemie, Amazon dále pracoval na snížení množství jednorázových plastů v odchozích obalech. V roce 2021 snížili průměrnou hmotnost plastových obalů na zásilku o více než 7%.

Správná velikost balení

Amazon pracuje na tom, aby se používalo co nejméně obalů a zároveň zajistili doručení bez poškození. Strojové učení pomáhá určit, které produkty jsou vhodné pro flexibilní balení, jako jsou polstrované poštovní obálky a tašky, které jsou až o 75% lehčí než krabice podobné velikosti. Za posledních 5 let tyto algoritmy snížily použití kartonových krabic v Severní Americe a Evropě o více než 35%. Některé algoritmy jsou navržené tak, aby zmenšovaly obaly u zásilek s více položkami, což v Severní Americe vedlo ke snížení velikosti obalů u 7% zásilek od jejich zavedení v roce 2018. Investovalo se také do optimalizace sady obalů Amazonu, aby se minimalizovalo množství papíru, který se použije na každý balík, čímž se ušetří přibližně 60 000 tun lepenky ročně.

Menší použití plastů

Plasty představují poněkud větší výzvu. Amazon využívá několik postupů, aby pomohl řešit problémy s koncem životnosti flexibilních plastů, a v případech, kdy se obaly nedají zcela eliminovat, snaží se nahradit plasty stávajícími alternativními materiály, které se dají snadno recyklovat. Tam, kde se stále používají plastové obaly, se obecně cílí na jejich úsporu a na použití většího množství recyklovaného materiálu. Například zvýšení recyklovaného obsahu u plastových fólií pro odchozí obaly z 25% na 50%  v USA, přispělo k tomu, že se Amazon v roce 2021 vyhnul spotřebě více než 30 000 tun plastu.

Odhodlání k dalšímu pokroku

Ve srovnání s elektromobily, zeleným vodíkem nebo novou generací fotovoltaiky se obaly mohou zdát poněkud všední záležitostí. Když ale uvažujete o praktických způsobech, jak minimalizovat emise uhlíku, eliminovat odpad a zvýšit recyklovatelnost, obaly jsou kritické. Je to výzva, na které Amazon a ostatní významní internetoví prodejci aktivně pracují. Specializované týmy řeší, jak nastavit tyto procesy v různých zemích, simulují dodávky, aby objevili způsoby, jak omezit množství balení a zároveň ochránit produkt, a zkoumají inovativní materiály. Amazon je i do budoucna odhodlaný na tomhle pracovat a informovat o pokroku v této problematice veřejnost, za cílem snížit množství obalů a odpadu ve prospěch zákazníků i planety.

Sdílet: